Участник A B = время место статус
Neanderthal

28:30

+

46:08

+
244781
Eugene

57:20

+1

59:24

+14
273042
werand

64:00

+2

62:36

+1
276563
sdzhura

-3

.
004
algo

.

-1
004
novy

.

.
004
sstepant

.

.
004
OblikaMorale

.

.
004
Andrey Soldatov

.

.
004
10  mklochkov

.

.
004
11  Konstantin Bozhikov

.

.
004
12  Akovalen

.

.
004
13  Сергей Потапов

.

.
004
14  fbr

.

.
004
15  НВВ

.

.
004
16  savchenko

.

.
004
17  Yuri Vashchenko

.

.
004
18  mstepura

.

.
004
19  istepura

.

.
004
20  mshepochkin

.

.
004
21  Ozerman

.

.
004
22  Andrey Yalovoy

.

.
004
23  oastashe

.

.
004
24  fap008c_team

.

.
004
25  Sergey Ignatov

.

.
004
26  jartur

.

.
004
27  Бельцов Антон Валерьевич

.

.
004
28  ameyuki

.

.
004
29  tverdohlebov

.

.
004
  Успешных попыток

3 / 9

33%

3 / 19

16%
 
0.089s 0.007s 13