Введение АиСД. (1 курс)

ru en cn

time since start: 641 d. 02:12
page last updated: 29.06.2022 20:09
×
pages: 1
Name Start time ▼ Finish time Notes
Archive 01.01.2000 00:00 01.01.2025 00:00 (9132 d.)
Поэтический контест 01.06.2022 00:00 31.12.2022 23:59 (213 d. 23:59) school rules
Архитектура 2022 19.03.2022 20:27 19.08.2022 20:27 (153 d.)
Программирование на C# 2021 10.03.2022 08:49 26.07.2022 00:01 (137 d. 15:12) school rules
ИМКТ 2021. Машинное обучение 2 22.02.2022 15:12 05.07.2022 00:00 (132 d. 08:48) school rules
АиСД-1 - 2022 (весенний семестр) 19.02.2022 14:15 19.02.2023 14:15 (365 d.)
АиСД-2 - 2022 (весенний семестр) 19.02.2022 14:15 19.02.2023 14:15 (365 d.)
АиСД-доп. - 2022 (весенний семестр) 19.02.2022 14:15 19.02.2023 14:15 (365 d.)
ИМКТ 2021. Матметоды анализа данных 1 05.10.2021 19:46 05.10.2022 19:46 (365 d.)
Б8103б_ИДЗ_Пак 04.12.2014 14:50 01.08.2025 00:00 (3892 d. 09:10)

pages: 1
Far Eastern Federal University